Groep Vanhee verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen, kunt u terecht op info@groepvanhee.be

Verwerkingsdoeleinden

Persoonsgegevens, verworven via het contactformulier, worden door Groep Vanhee maximaal 6 maanden bijgehouden. Ze worden enkel gebruikt voor opvolgen van vragen en/of voorstellen die via het contactformulier worden gedaan.

Rechtsgronden van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming van de Algemene Verordening Gegegensbescherming.

Overmaken aan derden

Indien de vraag of het voorstel niet kadert binnen de activiteiten van Groep Vanhee, kunnen de gegevens van de klanten worden gedeeld met andere vennootschappen , actief binnen de sector.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn van 6 maanden.

Direct marketing

De persoonsgegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden.

Klacht

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel – commission@privacycommission.be)

Recht van inzage, verbetering, verwijdering en/of beperking
Wil je je gegevens inzien, corrigeren of aanvullen? Heb je andere vragen omtrent je gegevens? Je kan ons op volgende manieren contacteren: 

  • Per brief: stuur je vraag per brief naar Het waterhuis BVBA, Kortrijksestraat 439, 8020 Oostkamp.
  • Per e-mail: stuur je vraag naar info@groepvanhee.be.

Let op: om jouw vraag te kunnen beantwoorden, hebben we een bewijs van jouw identiteit nodig. Dit kan door een kopie of een scan van je identiteitskaart mee te sturen. Wij zullen deze kopie of scan enkel gebruiken om vast te stellen of je daadwerkelijk de betrokkene bent waarvan de persoonsgegevens verwerkt worden, dan wel de ouder of de voogd in het geval van -16 jarigen. Van zodra we beiden tevreden zijn met het antwoord op jouw vraag zullen we de kopie of scan vernietigen.